Customer Success Analyst

Pygmalios
Kategória: Programátori

Typ kontraktu

 • Plný úväzok
 • Čiastočný úväzok
 • V kancelárii
 • Kontrakt

Nástup

ASAP

Nástupný plat

Dohodou

Popis práce

Čo budeš robiť

Do nášho tímu zháňame socializovaného dátového analytika:) V Pygmaliose pracujeme na najnovších inováciách v oblasti in-store analytiky. A od teba potrebujeme pomoc pri analýze klientských dát, aby sme z nich dokazali pre našich klientov vytažiť maximum. Ako náš Customer Success Analyst budeš mať na starosti prípravu dátových analýz, odborných materiálov, školení, či prezentácií. Všetko s cieľom maximalizovať hodnotu, ktorú Pygmalios Analytics môže retailerovi ponúknuť. A keďže naše interné tímy navzájom úzko spolupracujú, budeš mať možnosť nahliadnuť aj do ostatných častí vývoja našej služby.

Čo budú tvoje kompetencie
 • vyhodnocovanie a interpretácia zákazníckych dát (in-store analytiky) 
 • štatistické modelovanie správania zákazníkov
 • komunikácia s CS tímom pri overovaní hypotéz
 • pomoc pri riešení biznis problémov zákazníka
 • príprava podkladov pre školenia a onboarding zákazníkov
 • analytická podpora ostaných tímov (marketing, vývoj, sales)
 • reprezentácia spoločnosti (workshopy, konferencie)
Čo od teba potrebujeme
 1. Analytické a logické myslenie
 2. Skúsenosti v oblasti štatistiky a matematického modelovania
 3. Aktívna znalosť anglického jazyka
 4. Schopnosť rýchlo sa učiť a kreativitu
 5. Schopnosť identifikovať biznis príležitosti v klientských dátach a hľadať nové riešenia
 6. Dobré komunikačné zručnosti
 7. Zodpovednosť za dôverné dáta
Čo by bola pre teba výhoda
 1. Skúsenosti s retailom
 2. Vzdelanie technického zamerania (matematika, štatistika, ekonometria)
 3. Aktívna znalosť nemeckého jazyka


O spoločnosti

Pygmalios v súčasnosti patrí k najzaujímavejším hráčom na poli in-store analytiky. Nami vyvinuté nástroje umožňujú retailerom prispôsobiť svoje služby tak, aby čo najlepšie vyhoveli svojim zákazníkom. Naše aktivity sú založené na neustálom vytváraní nových príležitostí pre kamenný retail. Dávame retailerom kontext, ktorý obohacuje klasický pohľad na obchodné dáta o úplne nové dimenzie. Obchodníkom sprístupňujeme nový pohľad do diania v ich predajniach a zákazníkom nové zážitky pri nakupovaní. Využívame najnovšie senzorové technológie a softwarové nástroje na prácu s veľkými dátami v reálnom čase.

Pygmalios

Trenčianska 53/B, 82109 Bratislava, Slovensko
Slovensko
http://www.pygmalios.com